Technický dozor investora

Nabízíme kontrolu Vaší stavby odborným technickým dozorem. Absence kvalitního stavebního technika jistě stavbu výrazně prodraží a zkomplikuje.

Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací, podmínkami vydaného stavebního povolení, a prováděcím projektem za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Působíme především v okresech Beroun, Praha - Západ, Rokycany a Plzeň. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.