Naše služby

Naše služby

Posouzení stavebního záměru

…umíme poradit nebo zpracovat návrh postupu, pokud například chcete:

 • koupit dům nebo pozemek pro stavbu
 • opravit nebo přestavět nemovitost pro jiné, účelnější nebo lepší užívání
 • postavit novostavbu, např. rodinný dům, halu pro podnikání, kancelářskou budovu, provozovnu apod.

pozn. Sdělte nám Váš záměr a konečný cíl, my posoudíme technickou a finanční náročnost Vašeho přání a nabídneme Vám varianty postupu včetně ocenění.


Příprava stavby

…umíme zajistit:

 • konzultaci s architekty a projektanty tak, aby mohlo být dosaženo přání vhodným způsobem

přípravu variant postupu podle našich zkušeností, které máme z činnosti projektanta, zhotovitele včetně generálního zhotovitele a zástupce investora (různé pozice na stavbě nás naučily přemýšlet v kontextech od přípravy stavby až po užívání)

pozn. – již v projektu je nutné přemýšlet o Vašich požadavkách o tom, jak chcete dům užívat. To musí být hlavním cílem.

Dozorování staveb

…při realizaci stavby potřebujete:

 • technický dozor investora (TDI) nebo odborné vedení stavby (OVS)
 • průběžnou kontrolu kvality provádění stavby
 • průběžnou kontrolu fakturace stavby
 • kontrolu nákladů stavby
 • přípravu ke kolaudaci

 

pozn. - představa o zbytečnosti nákladů na kontroly a zastupování stavebníka je scestná, bohužel se projeví až v době, kdy už nevratně vynaložíte zbytečné náklady, výrazně převyšující náklady za činnost technického dozoru nebo vedení stavby jako Vašeho zástupce hájícího Vaše zájmy!

Dodávka stavby

…jsou různé formy dodávky staveb. My z nich dále nabízíme přímé zastupování Vás jako stavebníků a investorů. 

pozn. - stavba, která je organizována a kontrolována jedním subjektem na straně stavebníka od počátku až do závěru, je nejvhodnější pro výsledek stavby.


Krize stavby - převzetí stavby v jejím průběhu

…důvody, že stavba nepokračuje dle představ investora, mohou být různé, a to např.:

 • nekvalitní provádění prací zhotovitelem
 • zvyšování finančních nároků zhotovitele
 • nedodržování smluvních vztahů
 • vyšší technická náročnost než bylo předpokládáno

pozn. - není to ojedinělý případ, většinou má podstatu v nedostatečné nebo podceněné přípravě, možná i v nepoctivosti. Zmapujeme krizovou situaci a poradíme Vám nebo dále po dohodě zajistíme další postup!


Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících

Od ledna 2009 nabízíme službu koordinátora BOZP, dle zákona č.309/2006 Sb. v návaznosti na nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. a další související předpisy.

Tento zákon ukládá stavebníkům v některých případech povinnost zajistit přítomnost koordinátora BOZP při realizaci stavby.


pozn. - podmínky nutnosti, kdy je stavebník povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP rádi zodpovíme při Vašich dotazech.

Tým pk.servin