Odborné vedení stavby

Rozdíl v osobě stavebního dozoru a odborného vedení stavby je v oprávnění a také v náplni činností. Pro odborné vedení stavby musí být osoba autorizována podle zvláštních předpisů. Tuto činnost nabízíme výjimečně, nahrazuje funkci stavbyvedoucího zodpovědného za celou realizaci stavby.