Odborné vedení stavby

Pokud jde o stavbu pro bydlení (rodinný dům) nebo stavbu, která je kulturní památkou, musíte mít ze zákona „odborné vedení stavby“. Rozdíl v osobě stavebního dozoru a odborného vedení stavby je v oprávnění. Pro odborné vedení stavby musí být osoba autorizována podle zvláštních předpisů.
Nabízíme odborné vedení Vaší stavby osobami s mnohaletou praxí a dostatkem zkušeností pro organizaci staveb.

Stále přetrvává názor, že stačí sehnat někoho se stavebním vzděláním a praxí, který prohlášení o provádění dozoru nad stavbou podepíše. Opak je pravdou, oběma funkcím předepisuje stavební zákon vykonávat některé nepominutelné kroky na stavbě a taktéž nesou právní odpovědnost se stavebníkem. Pokud najdete osobu, která podepíše bez mrknutí oka, je zřejmé, že si zcela není vědoma svých povinností a neví tedy, co výkon dozoru obnáší. Přístup takové osoby se vám může vymstít při samotné stavbě, zejména při jejím ukončení nebo kontrole provedené stavebním úřadem.

Kontakt

+420 602 270 428
+420 602 302 662

 

pk. servin s.r.o.
Plzeňská 224
267 53 Žebrák

 

Doručovací adresa:
pk.servin, s.r.o.
P.O.BOX 15, pošta Hořovice
268 01

 

Kancelář:
Zámek Hořovice
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice

Ověřená firma
pk.
servin, s.r.o. - idatabaze.czStavebnictví - idatabaze.cz