Naše služby

Posouzení stavebního záměru


…můžeme Vám poradit nebo zpracovat návrh, pokud například chcete:

 • koupit dům nebo pozemek pro stavbu
 • opravit nebo přestavět nemovitost pro jiné, účelnější nebo lepší užívání
 • postavit novostavbu, např. rodinný dům, halu pro podnikání, kancelářskou budovu, provozovnu apod.

 

pozn. - ke konečnému rozhodnutí potřebujete co nejvíce informací, my Vám je na základě Vašeho přání a sdělení Vašeho záměru umíme poskytnout. Sdělte nám Váš záměr a konečný cíl, my posoudíme technickou a finanční náročnost Vašeho přání a nabídneme Vám varianty postupu včetně ocenění. Z nabídnutých variant si můžete vybrat tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat.


Projektování domů, příprava stavby


…na základě informací můžeme s Vámi projednat a zajistit:

 • postupy dle sdělení Vašeho záměru
 • podle druhu stavby i zkreslit základní návrhy a ty s Vámi projednat
 • konzultaci s architekty a projektanty tak, aby mohlo být dosaženo Vašeho přání vhodným způsobem
 • připravit varianty postupu podle našich zkušeností, které máme z činnosti projektanta, dodavatele včetně generálního dodavatele a zástupce investora (různé pozice na stavbě nás naučily přemýšlet v kontextech od přípravy stavby až po užívání)

 

pozn. – již v projektu je nutné přemýšlet o Vašich požadavkách o tom, jak chcete dům užívat. To musí být hlavním cílem. Důležité je hodnotit stavbu již v přípravě a projektu tak, aby Vaše představy mohly být splněny bez zbytečných nákladů. Cílem je užívání, ne projekt a stavba!


Dozorování staveb


…při realizaci stavby potřebujete:

 • technický dozor investora (TDI)
 • odborné vedení stavby (OVS)
 • průběžnou kontrolu kvality provádění stavby
 • průběžnou kontrolu fakturace stavby
 • kontrolu nákladů stavby

 

pozn. - představa nadbytečnosti nákladů na kontroly a zastupování Vás jako stavebníka je scestná, bohužel se projeví až v době, kdy už nevratně vynaložíte zbytečné náklady, výrazně převyšující náklady za činnost technického dozoru nebo vedení stavby jako Vašeho zástupce hájícího Vaše zájmy!


Dodávka stavby


…jsou různé formy dodávky staveb. My z nich dále nabízíme přímé zastupování Vás jako stavebníků a investorů.

Po konzultacích s Vámi připravujeme podklady k realizaci stavby (cenové, technické, smluvní podmínky) k Vašemu konečnému odsouhlasení - pro správnost Vašeho rozhodnutí navrhneme doporučení, které s Vámi konzultujeme a sdělujeme důvody. Nehledáme řešení výhodné pro projektanty nebo dodavatele, ale pro Vás - samozřejmě s ohledem na vhodné návrhy dalších účastníků stavby!

 • stavba jako celek pod jedním "generálním" zhotovitelem, který si koordinuje ostatní specielní dodávky sám, pod naší společnou kontrolou. Se zhotovitelem uzavíráte smluvní vztah, po ukončení stavby poskytuje záruky za všechny ostatní zhotovitele.
 • stavba složená z několika zhotovitelů, námi řízená a kontrolovaná. Smluvní vztah uzavíráte se zhotoviteli určitých částí stavby ve skladbě dle výhodnosti pro postup stavby a dle cenové výhodnosti.
 • stavba od nás jako generálního dodavatele, námi řízená ze subdodavatelů a kontrolovaná. Smluvní vztah uzavíráte s námi a my se zhotoviteli určitých částí stavby. Můžeme nabídnout u malých staveb, např. provozovny, rodinné domy apod.

 

pozn. - stavba, která je organizována a kontrolována jedním subjektem od počátku až do závěru, je nejvhodnější pro výsledek stavby a tedy pro Vás jako investory!


Krize stavby - převzetí stavby v jejím průběhu


…důvody, že stavba nepokračuje dle představ investora, mohou být různé, a to např.:

 • nekvalitní provádění prací zhotovitelem
 • zvyšování finančních nároků zhotovitele
 • nedodržování smluvních vztahů
 • vyšší technická náročnost než bylo předpokládáno

 

pozn. - není to ojedinělý případ, většinou má podstatu v nedostatečné nebo podceněné přípravě, možná i v nepoctivosti. Zmapujeme krizovou situaci a poradíme Vám nebo dále po dohodě zajistíme další postup!


Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících


Od ledna 2009 nabízíme službu koordinátora BOZP, dle zákona č.309/2006 Sb. v návaznosti na nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. a další související předpisy.

Tento zákon ukládá stavebníkům v některých případech povinnost zajistit přítomnost koordinátora BOZP při realizaci stavby.


pozn. - podmínky nutnosti, kdy je stavebník povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP rádi zodpovíme při Vašich dotazech.

Aktualizováno dne březen 2018

Kontakt

+420 602 270 428
+420 602 302 662

 

pk. servin s.r.o.
Plzeňská 224
267 53 Žebrák

 

Doručovací adresa:
pk.servin, s.r.o.
P.O.BOX 15, pošta Hořovice
268 01

 

Kancelář:
Zámek Hořovice
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice

Ověřená firma
pk.
servin, s.r.o. - idatabaze.czStavebnictví - idatabaze.cz