Koordinátor bezpečnosti práce

Koordinátor BOZP na staveništi

Od ledna 2009 nabízíme službu koordinátora BOZP, dle zákona. 309/2006 Sb. v návaznosti na nařízení vlády. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. a další související předpisy ve fázi přípravy a realizace staveb. Činnosti koordinátora pro všechny typy staveb je zajištěna odbornými pracovníky.


Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi:

pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnù, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu ("člověkodní").


Příkladný výpočet:

doba realizace 7 měsíců x 21 dní x 5 pracovníkù (odhad průměrného po tu pracovníkù na stavbě denně) = 735 – nutný koordinátor BOZP.

doba realizace 8 měsíců x 20 dní x 3 pracovníci (odhad průměrného po tu pracovníků na stavbě denně) = 480 – není nutný koordinátor BOZP.

Kontakt

+420 602 270 428
+420 602 302 662

 

pk. servin s.r.o.
Plzeňská 224
267 53 Žebrák

 

Doručovací adresa:
pk.servin, s.r.o.
P.O.BOX 15, pošta Hořovice
268 01

 

Kancelář:
Zámek Hořovice
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice

Ověřená firma
pk.
servin, s.r.o. - idatabaze.czStavebnictví - idatabaze.cz