Inženýrská činnost, projektový manažer

Dodávka staveb formou inženýringu, projektový manažer
Tato forma dodávky staveb Vám umožňuje připravit s námi stavbu pro Vás nejpřehlednějším možným způsobem.

Stavba, která je systematicky od přípravy po užívání organizována poctivými odborníky, je nejvhodnější pro investory!
...na základě dohody mezi námi a Vámi připravujeme podklady pro celou stavbu (cenové, technické, smluvní). Vše připravujeme k Vašemu konečnému odsouhlasení a připravujeme podklady a dáváme pro správnost Vašeho rozhodnutí naše doporučení, které s Vámi následně konzultujeme. Vynaložené náklady se určitě dobře zhodnotí...

Můžeme Vám nabídnout dvě možnosti této formy dodávky  a to:
a, dodávku s jedním "generálním" zhotovitelem, který si koordinuje ostatní specielní dodávky sám, pod naší společnou kontrolou. Se zhotovitelem je uzavřen smluvní vztah, po ukončení stavby poskytuje záruky za všechny ostatní zhotovitele. Můžete si předem určit vlastní specielní dodávky, které za dohodnutých pravidel přijme do celkové dodávky generální zhotovitel.
b, dodávku složenou z několika zhotovitelů námi řízenou a kontrolovanou. Smluvní vztah je uzavírán se zhotoviteli určitých částí stavby ve skladbě dle výhodnosti pro postup stavby a dle cenové výhodnosti.

Klientům nabízíme následující služby:

 • studie proveditelnosti investičních záměrů
 • příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů
 • řízení stavebních projektů od záměru po užívání
 • zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií
 • organizací poctivých výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhodnocování nabídek zhotovitelů
 • vypracování harmonogramu výstavby včetně kontrolního a zkušebního plánu;
 • kontrola dodržování pravidel BOZP a PO zhotovitele
 • kontrola a koordinace klientských změn při výstavbě bytových domů
 • praktické posouzení vad staveb
 • pasport staveb a bytů vč. fotografického a jiných monitoringů (novostaveb i provozovaných objektů)
 • kontrolu projektové dokumentace


Smlouva:

Nepodepsat smlouvu na stavbu a řídit se možností, že i ústní smlouva je smlouva, je sice jednodušší, ale velmi zrádné. Každá smlouva má své zákonitosti, které objevit je velmi nesnadné. Zde je lépe ponechat vše na odborníkovi. Stačí totiž, aby se do smlouvy vloudila jen jedna chyba, a už se mohou dít věci mimo vaše chápání. S právníky investora koordinujeme smluvní vztahy, kde oni připravují právní rámec smlouvy a s námi komunikují o praktických smluvních ustanoveních. Máme v tom více jak 20 ti letou praxi.
Jen na okraj - smlouva napsaná pouze na "jednu stránku" opravdu nebudí dobrý dojem. Na druhou stranu nejsou správně jen velmi dlouhé smlouvy. Nejlepší je podle nás dodržet smluvní vztah tak, aby zákazník měl hlavní povinnost jen zaplatit (samozřejmě za kvalitní a včas odvedenou práci) a zhotovitel jako odborník dodat dílo dle dohod včetně všech souvislostí.

Kontakt

+420 602 270 428
+420 602 302 662

 

pk. servin s.r.o.
Plzeňská 224
267 53 Žebrák

 

Doručovací adresa:
pk.servin, s.r.o.
P.O.BOX 15, pošta Hořovice
268 01

 

Kancelář:
Zámek Hořovice
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice

Ověřená firma
pk.
servin, s.r.o. - idatabaze.czStavebnictví - idatabaze.cz